THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO TRÌ WEBSITE

Công ty Cơ khí Hà Nội xin thông báo:
Hiện nay, website hameco.com.vn đang trong quá trình bảo trì.
Kính mong Quý khách thông cảm khi truy cập

MAINTENANCE

HAMECO’s undergoing a bit of scheduled maintenance
Sorry for the inconvenience. We’ll back up and running as fast as possible